Skrátenie alebo predĺženie remienka hodiniek Bobo Bird

Skracovanie a predlžovanie remienka

 

V tomto článku si ukážeme ako si jednoducho skrátiť alebo predĺžiť remienok na hodinkách Bobo Bird.

Je to veľmi jednoduché a rýchle, preto aj tento článok bude stručný.

 

 

 

Nástroj na skracovanie a predlžovanie remienka je pribalený ku každým hodinkám Bobo Bird a nie je nutné ho samostatne objednávať.

 

 

IMG_2837

Na remienku nájdete vyznačené šípky, do ktorej strany je potrebné kolík vytláčať. Je potrebné tento smer dodržať, nakoľko vytláčanie do opačného smeru spôsobí prasknutie drevenej časti remienka.

 

IMG_28601

 

 

Remienok vložíme do nástroja a postupne skrutkujeme (otáčame v smere hodinových ručičiek), čím kolík pomaly vytláčame v smere šípky až na doraz. Následne remienok z nástroja vyberieme a kolík z druhej strany vytiahneme von. 

 

IMG_2841

 

Ukážka rozobratého remienka hodiniek Bobo Bird. Následne je takto potrebné vybrať potrebný počet dielikov.

Pri spájaní remienka je postup opačný. Kolík je potrebné nasunúť proti smeru šípky, natlačiť ho na doraz a následne nástrojom zasunúť až do vnútra dielika remienka.

IMG_2851_1